Ποιοί Είμαστε

 

Η "Abrozi ΕΠΕ" είναι Ελληνική Εταιρία Πρακτορευσης Ασφαλίσεων και συγκαταλέγεται στους σοβαρότερους, ανεξάρτητους Διαμεσολαβητές Ασφαλειων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο πελατολόγιό της, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως: Χαλυβουργία, Χημική Βιομηχανία, Φαρμακοβιομηχανία, Κατασκευές, Ναυτιλία, Εισαγωγή και Εμπορία Αυτοκινήτων, Μεταφορές, Τρόφιμα, Καλλυντικά, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Πληροφορική, Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Λιανεμπόριο και άλλες. Διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που έχουν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση Ειδικών Ασφαλιστικών Κινδύνων.
Ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητης λειτουργεί ανεξάρτητα με γνώμονα το συμφέρον των πελατών της, χωρίς να δεσμεύεται από οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία.

Οι αυξημένες δραστηριότητες της "Abrozi ΕΠΕ", το πελατολόγιό της και η συνεχής προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, οδήγησαν σε σύναψη συνεργασιών με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, αλλά και σε συνεργασία με Μεσίτες Ασφαλίσεων με τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλισης του Εξωτερικού, καθώς και με Πιστοποιημένους Lloyd’s Brokers ή Underwriters at Lloyd’s, δίνοντάς της τη δυνατότητα ευελιξίας ώστε να βρίσκει λύσεις υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της.

Δραστηριοποιείται σε όλους τους ασφαλιστικούς Κλάδους :
• Περιουσίας και Απώλειας Κερδών (Κατονομαζόμενων Κινδύνων ή All Risks)
• Ευθυνών (Γενική Αστική, Εργοδοτική, Επαγγελματική)
• Ευθύνης Προϊόντων και ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων
• Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O))
• Αυτοκινήτων
• Πιστώσεων - Εγγυήσεων
• Μεταφορών
• Χρηματικών Απωλειών
• Ζωής, Υγείας (Ατομικές ή Ομαδικές Ασφαλίσεις)
• Υπηρεσίες Συνταξιοδοτικών Παροχών και Επενδύσεων (Ατομικές ή Ομαδικές Ασφαλίσεις)
• Προσωπικά ατυχήματα και Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις (Ατομικά ή Ομαδικά συμβόλαια)
• Νομική Προστασία προσωπική ή επαγγελματική
• Κατά παντός κινδύνου για την κατασκευή τεχνικών έργων
• Κατά παντός κινδύνου για ηλεκτρονικό ή μηχανολογικό εξοπλισμό
• Ιχθυοκαλλιέργειες και γεωργικές ασφαλίσεις
• Έργων Τέχνης, Μουσείων και Εκθέσεων
• Ακυρώσεων Εκδηλώσεων
• Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής (Hull & Machinery και P&I)
• Πλοίων, για κινδύνους πολέμου & πειρατείας, απαγωγής & λύτρων (Κ&R) και Απώλειας Ναύλου (LOH)
• Πληρωμάτων Πλοίων (συμπεριλαμβανομένης της αφαιρετέας απαλλαγής του P&I)
• Ασφαλίσεις Ενεργειακών Υποδομών (συμπεριλαμβανομένων αιολικών & φωτοβολταϊκών πάρκων)
• Ατυχηματική ή Σταδιακή Ρύπανση Περιβάλλοντος
• Αεροσκαφών / Aviation (Hull & Machinery, Liabilities and Hangar Keepers)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
✓ Διερεύνηση των Ασφαλιστικών Αγορών και εξεύρεση της κατάλληλης Ασφαλιστικής Εταιρίας ή pool Εταιριών για την ανάληψη της κάλυψης, έχοντας σαν στόχο :
- Ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης (απαλλαγές, προϋποθέσεις, όρια αποζημίωσης, περιορισμοί κ.λ.π.), ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις για τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
- Φερεγγυότητα και εμπειρία της Ασφαλιστικής Εταιρίας και των στελεχών της, στο συγκεκριμένο είδος ασφάλισης
- Την ανταγωνιστικότερη οικονομική προσφορά
✓ Σχεδιασμός της κάλυψης, συλλογή προσφορών και απεικόνισή τους σε συγκριτικούς πίνακες (για μεγάλους επαγγελματικούς κινδύνους)
✓ Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) για επιχειρήσεις όλων των Κλάδων, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή οικονομική προστασία της επιχείρησης, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, μετά την επέλευση του κινδύνου.
✓ Διενέργεια επιθεωρήσεων, προασφαλιστικά ή κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, με συνεργαζόμενα εξειδικευμένα γραφεία πραγματογνωμόνων
✓ Παρακολούθηση των συνθηκών του κινδύνου και της ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της και πραγματοποίηση όλων των αλλαγών και τροποποιήσεων που τυχόν ζητηθούν.
✓ Ασφαλιστική & Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας, ώστε η αποζημίωση να αντικατοπτρίζει την πραγματική ζημιά που υπέστη ο ασφαλιζόμενος και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα (Claims Handling & Consulting)
✓ Συνεχής παρακολούθηση όλων των εξελίξεων στον Ασφαλιστικό Χώρο, παρέχοντας στους πελάτες της διαρκή ενημέρωση για την ύπαρξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, με σκοπό
την δυναμική ικανοποίηση των αναγκών τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ότι χρειάζεστε και να σας συμβουλεύσει σε διάφορα θέματα.

ABROZI LTD

Ασφαλιστική Πρακτόρευση

  • Λεωφ. Βεϊκου 20 & Αθ. Διάκου 2,
  • 11147, Γαλάτσι Αττικής
  • 210-2914385, 210-2136265 
  • ioanniszikakis@gmail.com

 

 Ακολουθήστε μας: