Υγεία

 

Ο όρος «ασφάλεια» αναφέρεται σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν για το οποίο πληρώνεται ένα ασφάλιστρο ή μια σειρά από ασφάλιστρα, με αντάλλαγμα την οικονομική αποζημίωση στην περίπτωση που θα συμβεί μια ζημιά ή απώλεια.
Με εξαίρεση την ασφάλεια ζωής, οι περισσότερες ασφάλειες ανανεώνονται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία έχει την ευχέρεια να αλλάζει ή να διαφοροποιεί τα ασφάλιστρα και τους όρους της ασφάλειας ή μπορεί ακόμη να αποφασίσει να μην προσφέρει καθόλου την ασφάλεια.

 

Πρέπει να έχετε ασφάλεια;

Αν έχετε αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα, είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να έχετε ασφάλεια ευθύνης μηχανοκινήτων οχημάτων έναντι τρίτου.
Αν έχετε κατοικία με υποθήκη, ένας από τους όρους του δανείου, που πολύ πιθανόν να θέσει ο δανειστής, είναι να έχετε επαρκή ασφάλεια που να καλύπτει την αξία του σπιτιού.
Εκτός από τις παραπάνω, τα περισσότερα είδη ασφαλειών είναι προαιρετικά.

 

Είναι αναγκαία η ασφάλεια;

Τo να ασφαλίζεται το κάθε τι με το οποίο υπάρχει κάποια οικονομική σχέση, είναι πολύ πιθανόν το κόστος που θα επωμιστείτε να υπερβεί και το εισόδημα που κερδίζετε. Η αγορά της ασφάλειας πρέπει γίνεται μετά από κάποιο προσεκτικό προγραμματισμό και χρησιμοποιείται εκεί που πραγματικά χρειάζεται.

 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που πωλούν ασφάλειες είναι πολλοί. Οι κυριότεροι είναι:

 

  • Ασφαλιστικές Εταιρείες Ζωής. Προσφέρουν ασφάλειες ζωής, συνταξιοδοτικά, αποταμιευτικά και επενδυτικά σχέδια και ορισμένα είδη ασφαλειών υγείας.
  • Ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικού Κλάδου. Προσφέρουν γενικές ασφάλειες (σκαφών, αυτοκίνητου, κατοικίας και περιεχομένου, αστικής ευθύνης, κτλ.), όχι όμως ασφάλειες Ζωής.
  • Λόυδς. Μια αγορά η οποία αποτελείται από πολλά και διαφορετικά συνδικάτα αποδοχής κινδύνων (Underwriters), τα οποία λειτουργούν κάτω από κοινούς κανόνες και διοίκηση.

 

Από πού μπορείτε να αγοράσετε ασφάλειες;

Μα φυσικά από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ο οποίος αφού αναλύσει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες θα έρθει σε επαφή με ασφαλιστικούς οργανισμούς και θα βρει τα ασφαλιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στην κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών. Αυτό ακριβώς το ρόλο έχει η ABROZI Ε.Π.Ε, που με το εξιδεικευμένο προσωπικό της και την τεράστια εμπειρία της, δίνει απάντηση σε όποια απορία σας πάνω σε ασφαλιστικά θέματα και μπορεί να σας βρει τις λύσεις που ταιριάζουν στον καθένα σας, με την πιο συμφέρουσα και ανταποδοτική ασφάλεια.

ABROZI LTD

Ασφαλιστική Πρακτόρευση

  • Λεωφ. Βεϊκου 20 & Αθ. Διάκου 2,
  • 11147, Γαλάτσι Αττικής
  • 210-2914385, 210-2136265 
  • ioanniszikakis@gmail.com

 

 Ακολουθήστε μας: